SEZNAM AGENTUR

CENY A POZICE PR

Jak se odměňuje práce PR

PR agentury jsou odměňovány na základě „fee“. Fee je odrazem výdaje času agentury na zakázku klienta, zároveň respektuje i zkušenost agentury. Odměna agentury není závislá na objemu vynaložených nákladů (zpravidla nepracuje s agenturní provizí a přirážkou).

Fee může mít různý charakter. Můžeme hovořit o měsíčním fee, o projektovém fee, o success fee a o fee, které vychází z hodinových sazeb. Hodinové sazby jednotlivých pracovních pozic, které jsou základem pro stanovení fee, byly v roce 2003 poprvé zveřejněny APRA.

Pozice / hodinová sadzba v Kč 2015 (vážený průměr)
Managing Director 4 226 Kč
Account Director 3 295 Kč
Account Manager 2 450 Kč
Account Executive 1 786 Kč
Account Assistant 1 094 Kč

Certifikace

Metodiku certifikace CMS (Consultancy Management Standard) přijalo mezinárodní sdružení národních Public Relations asociací (www.iccopr.com) v roce 2003 jako globálně platný systém certifikace kvalitativních standardů vztahujících se k řízení poradenských firem v oblasti public relations. Globální zavedení metodiky CMS předcházela lokálně platná metodika CMS, která byla vyvinuta britskou národní asociací PR agentur PRCA ve spolupráci s certifikační agenturou Det Norske Veritas (www.dnv.cz). Česká národní PR asociace APRA přijala tuto metodiku v roce 2001.

Certifikace

Metodiku certifikace CMS (Consultancy Management Standard) přijalo mezinárodní sdružení národních Public Relations asociací (www.iccopr.com) v roce 2003 jako globálně platný systém certifikace kvalitativních standardů vztahujících se k řízení poradenských firem v oblasti public relations. Globální zavedení metodiky CMS předcházela lokálně platná metodika CMS, která byla vyvinuta britskou národní asociací PR agentur PRCA ve spolupráci s certifikační agenturou Det Norske Veritas (www.dnv.cz). Česká národní PR asociace APRA přijala tuto metodiku v roce 2001.