Česká cena za public relations

12. ročník ČCPR bude spuštěn v průběhu ledna 2017.
Uzávěrka přihlášek je 10. dubna, slavnostní vyhlášení pak v průběhu června 2017.
Těšíme se na vaše přihlášky!

ČCPR je profesní soutěž otevřená všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations, tedy PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům. Soutěž APRA vyhlašuje od roku 2006.
Oceňovány jsou PR projekty či jejich části, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele.

01.01.2017 | číst více

PR Summit

Odborné setkání, na kterém se od roku 2009 let schází špičky public relations, komunikační branže a všichni, kteří kultivují firemní komunikaci, přispívají k posilování značky a pomáhají společnosti přibližovat vybraná témata.
Odborný program pravidelně kombinuje zkušenosti a best practices tuzemských i zahraničních oborníků, nechybí analýzy mediálního trhu, aktuální trendy, diskusní sekce a intenzivní networking. PR Summit připravuje APRA společně s Blue Events.

06.09.2015 | číst více