APRA na své řádné valné hromadě dne 1. 2. zvolila novou Výkonnou radu ve složení: Jan Kučmáš (AMI Communications), Patrik Schober (PRAM Consulting), Radek Vítek (PR.Konektor), Ondřej Kubala (Ewing Public Relations), Jana Lutonská (Bison&Rose), Michal Vlasák (Havas PR), Michal Hoblík (Aspen PR).
APRA volila i Revizní radu, která zůstává ve stejném složení jako v předchozím volebním období: Jaroslav Duroň (PR.Konektor), Martin Frýdl (AC&C), Václav Pavelka (Native PR).

Předsedou nové výkonné rady byl opětovně zvolen Jan Kučmáš, který k činnosti APRA dodává: “ Čekají nás dvoje volby. V době, kdy se změnila v demokratickém světě politika nejvíce od pádu komunismu, nastupuje nová Výkonná rada, která přebírá Výkonná rada APRA od svých předchůdců roli nezávislého experta na veřejnou komunikaci. Novináři se nás stále více se nás ptají na etické a faktické otázky v nekomerční komunikaci veřejnosti. Myslím, že by nová VR měla využít své desítky let zkušenosti a nabízet odborný pohled na prudce se měnící způsoby individuální i masové komunikace v celé společnosti.“

Nová Výkonná rada se bude v prvním pololetí roku 2017 věnovat především těmto aktivitám:

  • PRrague Communication Academy – jednosemestrální kurz zaměřený na osvojení si klíčových znalostí a dovedností nezbytných pro práci každého profesionála pracujícího v oblasti Public Relations. Jednotlivé semináře jsou vedeny předními českými PR odborníky a v rámci celého kurzu je kladen důraz na praktickou využitelnost získaných poznatků a zohlednění změn, ke kterým v oblasti PR a komunikace v posledních letech dochází. Jarní kurz startuje 20. března.
  • Česká cena za public relations – profesní soutěž otevřená všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations, tedy PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům. 12. ročník ČCPR byl vyhlášen, projekty je možné přihlašovat na cenapr.cz do 10. dubna. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne
    15. června.