PRague Communication Academy je jednosemestrální kurz zaměřený na osvojení si klíčových znalostí a dovedností nezbytných pro práci každého profesionála pracujícího v oblasti Public Relations. Jednotlivé semináře jsou vedeny předními českými PR odborníky a v rámci celého kurzu je kladen důraz na praktickou využitelnost získaných poznatků a zohlednění změn, ke kterým v oblasti PR a komunikace v posledních letech dochází.

Termín konání: 20.03.2017 – 29.05.2017, 14:00 – 18:30, 8 půldenních seminářů zakončených zkouškou.

Na jednotlivé semináře PRague Communication Academy je možné se přihlašovat samostatně. Cena je 3.000,- Kč za seminář.

Více informací v sekci vzděláváníDocument-page-001