Prague Communication Academy

PRague Communication Academy je jednosemestrální kurz zaměřený na osvojení si klíčových znalostí a dovedností nezbytných pro práci každého profesionála pracujícího v oblasti PR. Jednotlivé semináře jsou vedeny předními českými PR odborníky a v rámci celého kurzu je kladen důraz na praktickou využitelnost získaných poznatků a zohlednění změn, ke kterým v oblasti PR a komunikace dochází.
Kurz se skládá z 8 půldenních seminářů zakončených zkouškou.
Přihlásit se můžete na CELÝ KURZ,
NEBO
NA JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE samostatně, a to za cenu 3.000,- /seminář.

Rozpis jednotlivých seminářů PRague Communication Academy níže,
pro přihlášení na jednotlivé BLOKY (semináře) a podrobný popis seminářů pokračujte na "více informací"):
21.3.2017 14 - 16:00 Media relations 3.0 Martin Maruniak 16 - 18:30 Současná mediální scéna Martin Maruniak
28.3.2017 14 - 16:00 Měření PR Roman Frkous 16 - 18:30 Tvorba komunikační strategie Václav Pavelka
4.4.2017 14 - 16:00 Integrovaná komunikace Rostislav Starý 16 - 18:30 Blogeři, youtubeři a influenceři Rostislav Starý
11.4.2017 14 - 16:00 Krizová komunikace Jan Kučmáš 16 - 18:30 CSR Ivo Jupa
18.4.2017 14 - 16:00 Interní komunikace Petr Sedláček 16 - 18:30 Psaní jako zbraň Jan Rybář
25.4.2017 14 - 16:00 Public Affairs Jana Marco 16 - 18:30 Politický marketing Alžběta Králová
2.5.2017 14 - 16:00 Event management Jana Zbortková 16 - 18:30 Bulvár a celebrity PR Josef Koukolíček
9.5.2017 14 - 16:00 Sociální sítě Radek Maršík 16 - 18:30 Content marketing Radek Maršík

Základní cena:

21 000.- Kč

Ceník:

Cena APRA:

18 000.- Kč
Ceny bez DPH

Datum a čas:

21.03.2017 - 29.05.2017, 14:00 - 18:30

Místo:

YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

Úroveň posluchačů:

Všechny úrovně - Kurz je určen všem, kteří pracují v oblasti PR a komunikace.

Volných míst:

bez omezení

Kurz probíhá v rámci 8 půldenních bloků v úterý od 14:00 do 18:30 (2x 2hod. + 30min. přestávka) a je zakončený zkouškou, po jejímž úspěšném složení získají účastníci certifikát.

Bloky kurzu:Blok 1- Media relations 3.0; Současná mediální scéna


Média svět ani neodrážejí, ani neopakují – novinář totiž není kronikářem, ale interpretem, často specificky unifikovaných informací pro své publikum. Média prý pouze “obchodují” s iluzemi, příběhy a pohádkami. Je v nich prostor i pro příběhy značek a důležité informace z firem? Ano, ale pokud chcete upoutat, je důležité, aby vaše informace zaujala a vynikla mezi ostatními „tuctovými.“ Jak tedy nejlépe a nejefektivněji oslovit média? Současná mediální scéna
Na úvod workshopu absolvujeme rychlé legislativní minimum - média a zákony, zpravodajská licence, jaká jsou práva respondentů při kontaktu s médii, právo autorizaci (u poskytnutého rozhovoru), právo na odpověď, omluvu, resp. jak je to ochranou osobnosti. Zjistíme, že konkurenční boj o čtenáře, diváka a posluchače se vyostřuje… podíváme se na fenomény současných médií: Tady a teď, Dřív než ostatní, Reportéři na vaší straně, Pošli dobrý skutek dál… Odtud je jen krůček k bulvarizaci a tupému infotainmentu. Ale nemusí být tak zle. Zjednodušení není totéž co zkreslení a mezi povrchností a nesrozumitelností lze celkem dobře proplouvat. Ukážeme si jak pracují, fungují a uvažují současná média a jak se jednotlivé typy médií vyvíjejí? Jaký typ médií má perspektivu, jak se od sebe liší práce v deníku, týdeníku a měsíčníku... V našem workshopu se podíváme na cestu, kterou stihly urazit klasická média v rámci social platforem a pokusíme se porozumět dramatickým odlišnostem současné "sítové generace" a jak tyto rozdíly uchopit pro účinnou komunikaci.
Lektoři:
- Martin Maruniak
21.03.2017 , 14:00 - 18:30

Blok 2 - Měření PR, Tvorba komunikační strategie


Tvorba komunikační strategie (Václav Pavelka)
Čím náročnější cíle, tím lepší strategie je potřeba k jejich dosažení. V komunikačních oborech se to sice slovy „strategie“ či „strategický“ jenom hemží, ale představy jsou často dosti mlhavé. Lidem je přirozenější myslet takticky než strategicky. V PRague Communication Academy jsme téma pojali jako interaktivní worskshop, kde se stanete členem týmu, který připravuje strategii na základě reálného klientského zadání. Pod vedením zkušeného konzultanta budete postupovat krok za krokem a budete odcházet s jasnou představou, co je to komunikační strategie, k čemu je dobrá a jak se vytváří.
Měření PR (Roman Frkous)
Pokud už se Vám někdy stalo, že Váš roční rozpočet byl pokrácen se slovy, že teď můžeme dělat jen ty opravdu důležité věci, pokud na Vaší presentaci pro vedení všichni zuřivě smskují nebo loví Pokémony, je na čase se opravdu zamyslet nad měřitelností komunikace. Je možné, že komunikace nemá dopad na hospodaření firmy, ale je taky možné, že jen potřebujete začít ukazovat Vaši práci z jiné strany. A přesně o tom bude náš seminář. Ukážeme si příklady kampaní, kdy opravdu jde o peníze. A probereme i to, jak to reportovat.
Lektoři:
- Roman Frkous
- Václav Pavelka
28.03.2017 , 14:00 - 18.30

Blok3 - Integrovaná komunikace; Blogeři, youtubeři a influenceři


Integrovaná komunikace
Stále častěji vyžadovaná integrace komunikace dala PR příležitost posílit svoji roli v rámci marketingového mixu. Tato část kurzu bude věnována důvodům integrace, ale zejména způsobům, jak ji docílit - z jakých teoretických konceptů lze vycházet a jak tyto otázky řeší a řešily značky v praxi. "Digitální doba" neznamená, že by "tradiční PR" přestalo fungovat, jen je třeba jej doplnit a provázat s novými možnostmi.
Blogeři, youtubeři a influenceři Influencer marketing patří mezi největší buzzwords dnešního PR a marketingu vůbec. V této části kurzu se proto zaměříme na to, co z influencer marketingu skutečně funguje a proč, jaké typy influencerů známe, jaké jsou principy spolupráce s nimi a co to značkám může přinést. Opět propojíme teorii s praxí a projdeme několik exemplárních kampaní. Významnou část kurzu věnujeme i fenoménu youtuberingu, co pro PR znamená a jak vlastně tato scéna v Česku a na Slovensku vypadá a jaké nabízí možnosti.
Lektoři:
- Rostislav Starý
04.04.2017 , 14:00 - 18:30

Blok č. 4 - Krizová komunikace, CSR


Krizová komunikace (Jan Kučmáš)
Teorie krizové komunikace je pouhým shrnutím praxe. Proto přednáška přináší doporučení jaké postupy, nástroje a metody používat při řízení krizové komunikace dokumentované na konkrétních případech. Obecné poučky a principy tvoří maximálně třetinu přednášky, zbytek jsou případové studie a zkušenosti přednášejícího. Následné cvičení bude společným rozborem řešení jednotlivých případů krizové komunikace.

CSR, Ivo Jupa
Pod CSR konceptem dnes můžeme najít všechny myslitelné aktivity, jejichž společným jmenovatelem je „dobro“. V rámci přednášky si na praktických příkladech ukážeme jak se v tomto širokém a nepřehledném konceptu orientovat a jak pro firmu a firemní komunikaci hledat tu optimální variantu – od firemní filantropie až po business koncepty typu Shared Value. Budeme se zajímat o to, ve kterých odděleních firem „to CSR“ sídlí; jestli a proč akcionáři chtějí, aby za ně dával dary management; budeme hledat odpověď na otázku, co má firma vracet společnosti – tedy co jí před tím vlastně vzala a budeme přemýšlet o tom, jestli koncept „čím víc to vydělává, tím víc to pomáhá“ je protimluv, nebo chytrá inovace… stará zhruba sto let :-)
Lektoři:
- Ivo Jupa
- Jan Kučmáš
04.11.2017 , 14:00 - 18:30

Blok č. 5 - Interní komunikace, Psaní jako zbraň


Interní komunikace (Petr Sedláček)
Nejlépe fungují firmy, jejichž angažovaní zaměstnanci milují svoji práci, vědí, jak přispívají k cílům společnosti a jejích zákazníků a ze své vlastní vůle se snaží rozvíjet sebe i firmu. Správná interní komunikace je klíčovým faktorem pro vytvoření přesně takové pracovní atmosféry.

Psaní jako zbraň (Jan Rybář)
Dozvíte se, jak používat psaní jako zbraň k řešení otázky otázek: jak být více vidět mezi novináři, klienty, čtenáři, prostě těmi, o něž stojíme. Jak nalézat témata, která mají šanci někoho zaujmout na webu i v tiskových zprávách, proč je důležité znát pojmy jako SEO, analýza klíčových slov, content marketing. A proč se prostě nedá žít bez znalosti postupů online marketingu.
Lektoři:
- Petr Sedláček
- Jan Rybář
04.18.2017 , 14:00 - 18:30

Blok č. 6 - Public Affairs, Politický marketing


Politický marketing (Alžběta Králová)
V rámci teoretické části se podíváme na vývoj politického marketingu v České republice a jeho kolébku, tedy Spojené státy americké. Posluchači se dozví, jaké nástroje v českých kampaních nenalezneme. Praktická část bude zaměřena nejen na reálné kampaně, ale také na speechwriting - na to, co obsahují profesionálně napsané projevy a jaké prvky jsou v nich využívány. Jak vypadaly projevy amerických kandidátů na prezidenta? V čem se lišily? Kdo byl lepším rétorem? Nepomineme ani nonverbální komunikaci politiků.

Public Affairs (Jana Marco)
Přednáška Ing. Jany Marco, Managing Partner společnosti PAN Solutions, spol. s.r.o. poskytuje vhled do Public Affairs. Detailně se věnuje zejména lobbingu, který v českém prostředí stále zůstává nepochopen.
Lektoři:
- Jana Marco
- Alžběta Králová
04.25.2017 , 14:00 - 18:30

Blok č. 7 - Event management, Bulvár a celebrity PR


Event management (Jana Zbortková)
Jak uspořádat úspěšný event v době, kdy všichni všechno zažili, všude byli a vědí lépe než vy, jak má taková akce vypadat? Naučte se základní pravidla, která vám pomohou naplánovat a zorganizovat event do posledního detailu. Rozpočet, dodavatelé, místo konání… To všechno jsou důležité součásti v soukolí funkčního eventu. V rámci semináře se ale dozvíte i to, že event manager musí umět především improvizovat a zachovávat chladnou hlavu.

Bulvár a celebrity PR (Jan Koukolíček)
Dějiny bulvární žurnalistiky v Česku a ve světě. Aktuální stav tuzemské bulvární novinařiny a její perspektivy a trendy.
Lektoři:
- Jana Zbortková
- Josef Koukolíček
05.02.2017 , 14:00 - 18:30

Blok č. 8 - Sociální sítě, Content marketing


Content marketing (Radek Maršík a kolegyně)
V dnešním světě, kde spotřebitelé blokují reklamy na internetu a přepínají program při televizních reklamách, je obsah jedním z králů marketingu. Je jeho současností i budoucností. Společně se podíváme, co všechno content marketing zahrnuje a proč je důležité mít účinnou obsahovou strategii. Naučíme se jak vytvářet obsah, aby byl úderný, hodnotný a relevantní. A ukážeme si a jak ho upravit pro jednotlivé kanály.

Sociální média (Radek Maršík a kolegyně)
Facebook, Twitter, LinkedIn, to by ještě šlo, ale co takhle Instagram, Tumblr nebo Snapchat? Neztraťte se v labyrintu sociálních sítí. Provedeme vás stálicemi i těmi méně známými a řekneme si, k čemu jsou které vhodné a jak s nimi pracovat. Ukážeme vám, jak vypadají poslední trendy a jak je využít. Sami si pak vyzkoušíte naplánovat efektivní kampaň.
Lektoři:
- Radek Maršík
-
05.09.2017 , 14:00 - 18:30

PŘIHLÁŠKA